son9655-1557493999-45.jpg

son9655-1557493999-45.jpg

Các thiết bị đầu cuối đã và đang sẵn sàng được sản xuất để phục vụ cho mạng di động thế hệ thứ 5. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *