son9652-1603789285-87.jpg

son9652-1603789285-87.jpg

Người dân Quảng Ninh sẽ được giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *