son6765-1607328896-36.jpg

son6765-1607328896-36.jpg

Trương Xuân Lâm và Nguyễn Thị Hoa hạnh phúc bên nhau trong ngày diễn ra lễ cưới tập thể. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *