son6746-1607328801-11.jpg

son6746-1607328801-11.jpg

Trương Xuân Lâm và Nguyễn Thị Hoa đều xuất phát điểm không được như mọi người nhưng họ đều đến với nhau bằng tình yêu thương thực sự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *