son5925-1550372782-62.jpg

son5925-1550372782-62.jpg

Khung cảnh hoang tàn tại thị xã vùng biên do nhiếp ảnh gia Mạnh Thường ghi lại vào năm 1979. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *