son2226-1528080746-31.jpg

son2226-1528080746-31.jpg

Bảng điểm tổng kết năm học của Minh với hầu hết các môn trên 8 điểm, nhiều môn trên 9 điểm. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *