son1945-1602122776-86.jpg

son1945-1602122776-86.jpg

Sau 10 năm, tuyến đường vành đai 1 cơ bản đã hoàn thiện và trở thành một trong những trục xương sống về giao thông của Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *