son0610-1558228613-33.jpg

son0610-1558228613-33.jpg

Những câu chuyện về một thời hoa lửa của Trung đội nữ lái xe Trường Sơn đã được in thành sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *