son0206-1537498765-98.jpg

son0206-1537498765-98.jpg

Phụ thu phí bảo vệ môi trường cũng sẽ có những tác động nhất định đến quyết định lựa chọn phương tiện di chuyển của người dân. Ảnh: Lê Minh Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *