soldiersand-1532422845-77.jpg

soldiersand-1532422845-77.jpg

Soldiers and military officers are helping people cross a flooded street in Ha Giang. (Source: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *