sngtl-1554970203-74.jpg

sngtl-1554970203-74.jpg

Dọc hai ben sông Tô Lịch có rất nhiều điểm xả nước thải từ khu dân cư. (Ảnh: Thoa Chu/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *