singaporeemb-1490084227-43.jpg

singaporeemb-1490084227-43.jpg

Singapore lập Đại sứ quán tại Hà Nội từ tháng 9/1992. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Singapore)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *