signinginve-1535684666-90.jpg

signinginve-1535684666-90.jpg

A memorandum of understanding (MoU) on investment cooperation inked between the Vietnamese Ministry of Planning and Investment and the Ethiopian Investment Commission (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *