shangrila-1496220164-99.jpg

shangrila-1496220164-99.jpg

Armed policemen with Singapore’s special operation command unit patrol the vicinity near the Shangri-La hotel where the 14TH Asia Security Summit, the International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2015 will be held in Singapore on May 29, 2015. AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *