screenshot2-1614047743-22.png

screenshot2-1614047743-22.png

Giống như cách chủ nghĩa tư bản công nghiệp đã không ngừng tăng cường các phương tiện sản xuất, chủ nghĩa tư bản giám sát cũng đang tăng cường các phương tiện điều chỉnh hành vi. (Nguồn: Bold Business)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *