scan0016-1521088266-22.jpg

scan0016-1521088266-22.jpg

Ông Đỗ Đình Cương tham dự hội chợ/hội nghị du lịch quốc tế tại Hàn Quốc. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *