scan0016-1521088266-22.jpg

scan0016-1521088266-22.jpg

Ông Đỗ Đình Cương tham dự hội chợ/hội nghị du lịch quốc tế tại Hàn Quốc. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.