scan0015-1521088083-92.jpg

scan0015-1521088083-92.jpg

Đôi chân của người hướng dẫn viên đi khắp muôn nơi. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *