scan0014-1521088353-67.jpg

scan0014-1521088353-67.jpg

Khảo sát bản dân tộc tại khu du lịch Hồ Ba Bể. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *