scan0012-1521084812-77.jpg

scan0012-1521084812-77.jpg

Ông Đỗ Đình Cương (đứng thứ hai từ phải sang) dẫn đoàn khách du lịch Liên Xô thăm Lăng Bác từ những năm 1970. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *