scan0010-1521087346-69.jpg

scan0010-1521087346-69.jpg

Hướng dẫn viên Việt Nam giới thiệu bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng với du khách Bắc Âu. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung câp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.