scan0010-1521087346-69.jpg

scan0010-1521087346-69.jpg

Hướng dẫn viên Việt Nam giới thiệu bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng với du khách Bắc Âu. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung câp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *