scan0008-1521086724-60.jpg

scan0008-1521086724-60.jpg

Ông Đỗ Đình Cương giới thiệu về Văn Miếu với đoàn khách quốc tế. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *