scan0003-1521098389-40.jpg

scan0003-1521098389-40.jpg

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp Đại Hội đồng tổ chức Du lịch thế giới tại Bali (Indonesia). (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *