scan0002-1521084471-2.jpg

scan0002-1521084471-2.jpg

Tham dự Hội nghị các tổ chức du lịch quốc gia các nước xã hội chủ nghĩa tại Tiệp Khắc năm 1988, ông Đỗ Đình Cương (đứng phát biểu) đi cùng đoàn của Tổng cục Du lịch do Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Quốc Hương dẫn đoàn. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *