scale2000x0-1596766366-25.jpg

scale2000x0-1596766366-25.jpg

                   越南政府总理阮春福在第36届东盟峰会开幕式上发表讲话。

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *