scale2000x0-1574307021-70.jpg

scale2000x0-1574307021-70.jpg

政府总理阮春福参加步行活动呼吁全社会携手防止塑料垃圾污染。越通社记者统一 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *