scale2000x0-1560246286-92.jpg

scale2000x0-1560246286-92.jpg

河西化学纤维有限公司专门生产鞋类,并向欧洲、英国、美国等市场出口。越通社记者 陈越 摄

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *