scale2000x0-1560153027-76.jpg

scale2000x0-1560153027-76.jpg

从CPTPP吸引更多外资是越南期待的机遇之一 附图。来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *