scale1200x0-1597207082-17.jpg

scale1200x0-1597207082-17.jpg

COVID-19 checkpoints are set up at the entrances to Son Loi commune. (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *