scale1200x0-1562321770-75.jpg

scale1200x0-1562321770-75.jpg

Gen. Pham Van Tra, former Politburo member, former Minister of National Defence (Photo: VietnamPlus) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *