saumoichuy-1558228687-22.jpg

saumoichuy-1558228687-22.jpg

Những hình ảnh quý giá thời chiến của Trung đội nữ lái xe Trường Sơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.