saumoichuy-1558228687-22.jpg

saumoichuy-1558228687-22.jpg

Những hình ảnh quý giá thời chiến của Trung đội nữ lái xe Trường Sơn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *