salon-1536295131-28.jpg

salon-1536295131-28.jpg

Becoming a leader: Thanh Nguyen Hair Salon, on Ton Duc Thang Street is always full of customers. They come for a quality service as well as for their admiration for the deaf team. (Photo: Phuong Vu/VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *