rosie1-1545892955-44.png

rosie1-1545892955-44.png

Rosie được sử dụng để theo dõi các khoản chi tiêu đáng ngờ của các nghị sỹ Brazil.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *