robotreport-1483430489-38.jpg

robotreport-1483430489-38.jpg

Automated Insights chỉ có 50 nhân viên nhưng đã “viết” 1,5 tỷ tin bài trong năm 2015  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *