rinaldiwisco-1574137802-57.jpg

rinaldiwisco-1574137802-57.jpg

Những con bò quan sát khi Sarah Kurtz giữ lấy chiếc xe cút kít tại trang trại Polzin ở Cadott. Jessica Rinaldi/Globe Staff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *