rinaldiwisco-1574137406-52.jpg

rinaldiwisco-1574137406-52.jpg

Mặt trời mọc chiếu sáng những kiện cỏ khô tại trang trại của Boettcher’s. Jessica Rinaldi/Globe Staff

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *