retroagent-1565400751-63.jpg

retroagent-1565400751-63.jpg

Máy bay phun rải chất dioxin trong chiến tranh Việt Nam. (Nguồn: Getty Images)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *