regn-1603426816-60.jpg

regn-1603426816-60.jpg

Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump được điều trị bằng biệt dược thử nghiệm REGN-COV2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *