raffensperge-1611114030-88.jpg

raffensperge-1611114030-88.jpg

Quốc vụ khanh bang Georgia Brad Raffensperger và quan chức phụ trách các hệ thống bỏ phiếu của bang bị gọi là “kẻ phản bội” trên mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *