quyt-1557028402-14.mp4.jpg

quyt-1557028402-14.mp4.jpg

Quyết định lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. (Nguồn: Vnews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *