qungninh-1586326011-28.jpg

qungninh-1586326011-28.jpg

越南广宁省向中国广西壮族自治区政府捐赠100万只医用口罩。图片来源:越通社

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *