quanho34-1572399295-20.jpg

quanho34-1572399295-20.jpg

Tại làng Nội Lát (xã Yên Sơn, Việt Yên), nghệ nhân Dương Thị Oanh cũng là một người “vác tù và hàng tổng” nhiều năm trong nỗ lực giữ gìn quan họ cổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *