quanho13-1572399243-89.jpg

quanho13-1572399243-89.jpg

Những nghệ nhân coi hát chiếu là đỉnh cao của quan họ khi những người tham gia buộc phải có một vốn liếng và độ hiểu biết rất dày về quan họ cổ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *