quandoinhand-1576752269-9.jpg

quandoinhand-1576752269-9.jpg

Quân chủng Hải quân Việt Nam với trang thiết bị hiện đại (Cam Ranh, Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *