qh5-1607922657-8.jpg

qh5-1607922657-8.jpg

Депутат Нгуен Тхи Кует Там, делегация города Хошимин. (Фото: Суан Май /Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *