q3-1565063813-73.png

q3-1565063813-73.png

Sản phẩm cổ áo Nhật bình được thêu tay với kỹ thuật thêu cung đình được thực hiện bởi các nghệ nhân của làng nghề thêu truyền thống lâu đời nhất Việt Nam – Làng Quất Động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *