pvangiamdo-1546505301-24.jpg

pvangiamdo-1546505301-24.jpg

Director of Cambodia’s Documentation Centre Youk Chhang (R) at the interview with the Vietnam News Agency (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *