presidentqu-1535700051-77.jpg

presidentqu-1535700051-77.jpg

President Tran Dai Quang (L) and Ethiopian President Mulatu Teshome at the press conference following their talks (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *