presidentqu-1535685822-83.jpg

presidentqu-1535685822-83.jpg

President Tran Dai Quang (L) and his spouse receive warm welcome from Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi (R) (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *