poster-1537167427-1.jpg

poster-1537167427-1.jpg

Các sinh viên giơ cao tấm poster có ảnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Asia.nikkei.com)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *