pmnguyenxu-1574411499-27.jpg

pmnguyenxu-1574411499-27.jpg

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and participants join a walking event to call for the community to act against plastic waste (Photo: VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *